Uitgeverij At Home Publishers

Uitgeverij At Home Publishers

Winkelwagen : geen artikels

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Er wordt vooraf gestipuleerd dat de huidige verkoopsvoorwaarden gelden voor de verkoop van producten op de website www.athomepublishers.be (een initiatief van de BVBA At Home Publishers) Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

athomepublishers.be is uitsluitend actief in België, Nederland en Frankrijk. Wij kunnen uw bestelling enkel aanvaarden indien het leveringsadres in één van deze drie landen gelegen is.

1. Toepasselijkheid voorwaarden

1.1. Het ingaan op een aanbieding, het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop houdt in dat de klant de algemene verkoopsvoorwaarden van de athomepublishers.be (een initiatief van de BVBA At Home Publishers) aanvaardt.

1.2. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 2.Aanbiedingen en prijzen

2.1. De prijzen van de producten worden aangegeven in euro (inclusief taksen), verzendings-kosten niet inbegrepen.

2.2. Alle bestelde producten moeten betaald worden in euro. De producten blijven eigendom van BVBA At Home Publishers tot de prijs definitief en volledig werd betaald.

2.3 BVBA At Home Publishers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van een product te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren binnen de 7 dagen na kennisname van de aangebrachte wijziging.

2.4. De aanbiedingen op de website www.athomepublishers.be zijn enkel geldig in België, Nederland en Frankrijk.

2.5. BVBA At Home Publishers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (typ)fouten in haar prijzen of voorwaarden.

2.6. Elke aanbieding van een product geldt slechts tot uitputting voorraad. BVBA At Home Publishers streeft er naar best vermogen naar om elk product maximaal beschikbaar te houden. BVBA At Home Publishers kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product niet langer voorradig is, BVBA At Home Publishers dit zo snel mogelijk melden aan de klant, waarna deze binnen de 7 werkdagen kan beslissen zijn bestelling te annuleren.

2.7. BVBA At Home Publishers kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk worden gesteld voor schade of nadeel dat zou voortvloeien uit het niet langer verschijnen of beschikbaar zijn van een product op de Belgische markt.

3.Betaling

3.1. Voor alle aankopen accepteert BVBA At Home Publishers betalingen per kredietkaart, per internetbankieren alsook per bankoverschrijving. Om online betalingen mogelijk te maken, doet BVBA At Home Publishers een beroep op Paypal.

4.Bevestiging van de bestelling

4.1. Uw bestelling is pas definitief bevestigd en verbindt BVBA At Home Publishers pas bij ontvangst van de e-mail die bevestigt dat de bestelling is gevalideerd.

5.Levering

5.1. Het product wordt na ontvangst van uw betaling geleverd op het adres dat aangegeven werd bij de bestelling. De leveringskosten zijn verrekend in het totaalbedrag van de bestelling. Levering is alleen mogelijk indien het leveringsadres in België, Nederland of Frankrijk gelegen is.

5.2. De op de website aangegeven leveringstermijnen gelden slechts als indicatie. BVBA At Home Publishers streeft een stipte naleving van de leveringstermijnen na, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen.

5.3. Verzendingskosten: voor de verzending van boeken en magazines betaalt u in België een vast bedrag van € 5,00, tenzij anders vermeld.of een order van boven de 30,00 euro, dan is de verzending gratis in de Benelux. In Frankrijk bedraagt de verzendkost € 15,00 voor het eerste boek en 10 EUR per volgend boek in de bestelling.

6.Klantendienst en opvolging van de bestelling

6.1. Indien het product dat de klant ontvangt niet het product was dat hij bestelde, of indien het beschadigd aankomt, kan de klant per e-mail contact opnemen webshop@athomepublishers.be

7.Verzakingsrecht

7.1. De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991 voorziet in artikel 79 dat: de consument het recht heeft aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

7.2. Wanneer de koper wil afzien van de verkoop kan hij dat doen binnen de 14 werkdagen die volgen op de levering van de bestelling. De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren en een kopie van de factuur/leveringsbon teruggestuurd worden naar: BVBA At Home Publishers  Schoolstraat 9   2235 Houtvenne

7.3. Binnen de 30 dagen na de terugname zal de BVBA At Home Publishers de eventueel betaalde bedragen aan de klant terugstorten, met uitzondering van de leveringskosten.

7.4. Onvolledige, beschadigde of door de klant bevuilde goederen worden onder geen enkel beding teruggenomen.

8.Verlies of diefstal

8.1. BVBA At Home Publishers draagt het risico voor verlies of diefstal tot aan de levering van het product aan de klant.

9.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1. Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsook op de algemene voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

9.2. Alle geschillen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijke arrondissement Turnhout behoren.

10.Adresgegevens

BVBA At Home Publishers
Schaliënhoevedreef 20T

2800 Mechelen

België
BTW BE 0817.503.528
E-mail:webshop@athomepublishers.be

Het boek is aan uw winkelmandje toegevoegd! Wilt u verder winkelen of uw winkelwagen bekijken en afrekenen?

Er is iets foutgelopen. Contacteer ons indien dit probleem zich blijft voordoen..